Optymalizacja technologiczn-energetyczna projektu budynku modelowego

Optymalizacja technologiczn-energetyczna projektu budynku modelowego
Standard budynku modelowego wg stanu projektowego cechuje się następującymi wskaźnikami przy założeniu zainstalowanej mocy w ogniwach fotowoltaicznych 5kWp: Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną EP=23,5[kWh/m2/rok] Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK=25,6[kWh/m2/rok] Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową EP=43,3[kWh/m2/rok] Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną użytkową do ogrzewania i wentylacji EUH+W=13,5[kWh/m2/rok]<15[kWh/m2/rok] co oznacza spełnienie wymogów jakie stawia się budynkom „pasywnym“ Biorąc pod uwagę produktywność ogniw PV>4,9MWh w układzie prokonsumenckim koszty energii na potrzeby przygotowania ciepłej wody i klimatyzacji będą wynosiły~0zł/rok. Przyjęte w projekcie rozwiązania instalacyjne są nieoptymalne z punktu widzenia chłodzenia. Instalacja chłodzenia za pomocą podłogi jest mało efektywna i ryzykowna bez wyrafinowanej automatyki ze względu na punkt rosy. Poprawniejszym rozwiązaniem i niewiele droższym są sufitowe maty kapilarne, które optymalnie realizuj funkcję chłodzenia i grzania. Należy podkreślić, że zastosowanie mat kapilarnych do chłodzenia wymaga wstępnego oczyszczenia powietrza nawiewanego przez zastosowanie chłodnicy w układzie rekuperacji. W projekcie przyjęto rozwiązania rekomendowane przez instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstat. Rozwiązania te są nieefektywne ekonomicznie i praktycznie niesprzedawalne w systemie deweloperskim.
photo of

Osiedle Słoneczne

ul. Słoneczna

86-021 Żołędowo
Kujawsko-pomorskie, Polska