Blaski i cienie domu ekologicznego

Blaski i cienie domu ekologicznego
Dom ekologiczny nie powinien przyczyniać się do degradacji środowiska. Powinien być tak wkomponowany w otoczenie by tworzył z nim harmonijną całość. Budowa ekologicznego domu powinna również uwzględniać zastaną oraz przyszłą roślinność, cały ekosystem na działce i w jej otoczeniu. Budowa domu pod żadnym pozorem nie może ingerować w istniejące warunki gruntowo-wodne, nadmiernie niszczyć roślinności, powstały budynek nie powinien zacieniać budynku sąsiada. Wiele kwestii jest regulowanych prawnie np. wycinka drzew, zacieniania budynków, ale wiele pozostaje nadal w rękach inwestora/dewelopera.

Dom ekologiczny – energooszczędność – niska emisja CO2

Wybudowanie domu ekologicznego pokrywa się w znacznej mierze z założeniami budownictwa energooszczędnego. W pojęciu ekologicznym, bardzo ważne są korzyści, jakie oszczędzanie energii przyniesie dla środowiska. Domy, które zużywają małą ilość energii, ograniczają emisję dwutlenku węgla do środowiska. W ujęciu ekologicznym, budynki, które nie wymagają dostarczenia energii ze źródeł konwencjonalnych tzw budynki zeroemisyjne, ponieważ dzięki wyeliminowaniu różnego rodzaju paliw, jako głównego źródła ogrzewania, nie emitują do środowiska CO2. Domy zeroenergetyczne wykorzystują pozyskaną energię słoneczną, wiatrową, z biopaliw. Niektórzy budują również domy autonomiczne, czyli jest to rozszerzona koncepcja domu zeroenergetycznego o wykorzystanie z własnego ujęcia wody w tym również deszczowej, a także produkcję żywności we własnym zakresie. Oczywiście musimy również zwrócić uwagę na zminimalizowanie produkcji odpadów i ich maksymalne przetwarzanie.
photo of

Osiedle Słoneczne

ul. Słoneczna

86-021 Żołędowo
Kujawsko-pomorskie, Polska